Deagrofertizace společnosti startuje tam, kde to vše začalo

Image

Deagrofertizace společnosti startuje tam, kde to vše začalo

( 23. ledna 2022) Deagrofertizace společnosti startuje tam, kde to vše začalo. V zemědělství. Během vánočních svátků a na začátku letošního roku jsme intenzivně pracovali na změně Strategického zemědělského plánu, který měl být původně odeslán do Bruselu ke schválení už 1.ledna 2022 a byl Babišovou vládou připraven na míru podnikům agroholdingu, přičemž platnost plánu je na několik let bez možnosti výrazné změny.

A nám se změny ve prospěch malých a středních hospodářů, po usilovných jednáních nakonec podařilo prosadit.
V čem změna spočívá?
👉 mění se platba na první hektary /redistribuční platba/ v původním návrhu bylo 10%, my nově 23% -to umožní podporu menších a středních zemědělců, kterým se vyplatí dlouhodoběji plánovat a investovat - třeba do zpracování ovoce nebo výroby sýra
👉 zastropovali jsme investiční dotace. Z původních 150 mil Kč na 30 mil. Kč. To znamená, že bude více dostupných projektů pro více žadatelů a peníze nebudou najednou vyčerpány velkými podniky
👉 podařil se zastavit účelový přesun části přímé platby na hektar do investic, kde by na tyto prostředky dosáhlo opět jen omezené mnnožství firem. A o peníze by přišli nejen ti malí, ale i středně velké firmy.
👉 naše vláda se současně ve svém programovém prohlášení zavázala, že bude účinněji podporovat malé, střední, začínající a ekologické zemědělce, a že provede revizi postoje Česka vůči Společné zemědělské politice EU.
A co to znamená pro českou společnost? Je to postupný krok k :
👉 proměně a oživení českého venkova
👉 návratu soukromě hospodařících sedláků se vztahem k půdě a domovu
👉 ozdravění české krajiny
👉 a v neposlední řadě... že fotky vyprahlých, nekonečných lánů, jako ja tahle tuším od Jakuba Hrušky se stanou minulosti 👍

Konec vyprahlých velkolánů se blíží.