Skip to main content
Michal Kučera

Michal Kučera: Příležitost pro Ústecký kraj

Od 11. 3. 202415 března, 2024Žádné komentáře

Dle mého názoru bude prosperita Ústeckého kraje úzce spjata s mírou nezaměstnanosti. Ta bude klíčovým faktorem pro rozvoj společnosti jako celku. Se zvýšenou zaměstnaností dosáhneme lepší životní úrovně a nižší kriminality. Souhlasím tak s návrhem vyplývající z analýzy ohledně daňového zvýhodnění podniků za vytváření nových pracovních míst.

Navíc by bylo na místě zvážit stanovení i dalšího bonusové zvýhodnění, pokud firma zaměstná člověka, který byl již delší dobu nezaměstnaný. Zaměstnanost jde ruku v ruce s kvalifikovanou pracovní silou, čímž se dostáváme k podpoře vzdělání. Když jsem měl nedávno možnost navštívit talentovanou skupinu středoškoláků z Ústí nad Labem, kteří se dostali do celosvětové robotické soutěže, tak jsem se přesvědčil, že podpora inovativního myšlení mladých studentů je ta správná cesta. Úspěch studentů často spočívá v kvalitě učitelů, které bychom měli finančně motivovat, aby v našem kraji pracovali. Jen tak probudíme v mladých lidech nadšení pro vzdělání. V tomto ohledu podpořím všechny snahy o legislativní změnu.

Kraj se musí stát atraktivním místem pro nově příchozí investory a firmy. To vyžaduje komplexní přístup k infrastruktuře kraje, který mi v analýze poněkud chybí. Podpora by měla směřovat především do dopravy. Je skvělou zprávou, že se nám po dlouhém úsilí podařilo otevřít další úsek dálnice D7 – Chlumčany. Výrazného posunu jsme dosáhli také v prosazení tzv. liniového zákona, který urychlí nejen výstavbu v dopravě, ale také v oblasti energetické bezpečnosti. Věřím, že další dostavba dálnice a rychlejší rozvoj silniční sítě a strategické infrastruktury bude sloužit jako impuls pro nově příchozí investory a zefektivní práci již zavedeným místním firmám. To by se dle mého názoru mělo stát naší prioritou.

Ústecký kraj si rozhodně zaslouží mnohem více pozornosti. Dejme mu příležitost a mnohonásobně se nám to vrátí.