Skip to main content
Michal Kučera

Novinky z CHKO Krušnohoří: pozitivní změna pro krajinu i lidi

Od 16. 2. 2024Žádné komentáře

Cíl je jasný. Jak jsem již dříve zmínil a vlastně i rád opakuji pořád a nadále, Krušné hory jsou jedinečným přírodním a kulturním pokladem, který si zaslouží naši ochranu. 

Rozmanitá biodiverzita a historie jsou pádným důvodem k vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO). Tato oblast, dosud právě bez ucelené ochrany, má klíčový význam nejen v českém kontextu, ale i v rámci evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Navrhované vyhlášení CHKO by zahrnovalo rozsáhlé území přesahující do Ústeckého a Karlovarského kraje a ovlivnilo by asi 70 obcí. Kromě sjednocené péče o dané území by CHKO přineslo i ekonomický rozvoj, respektující udržitelné principy. To samozřejmě přispěje k rozvoji i v dalších oblastech, jako je školství, podpora rodin, drobného podnikání, investic apod.

Jsem rád, že toto téma nespí a jednání o něm pokračují. Z debaty s Lesy ČR jsme odjeli s novými poznatky a perspektivami. Proto je spolupráce napříč institucemi tak důležitá. Vážím si i kontaktu se starosty dotčených oblastí a s dalšími lidmi, kteří poskytují cenný náhled na tuto problematiku. Upřímně věřím, že vyhlášení CHKO přinese mnoho pozitivních změn pro krajinu i obyvatele. Těším se na jejich realizaci a na přínos pro celou tuto oblast, kterou oceníme již nyní, ale určitě ji ocení naše děti a vnoučata. Budoucnost patří jim.