Skip to main content
Michal Kučera

Krušnohoří by mohlo být největší chráněnou oblastí v Česku

Poslední české hory, které nemají plošnou ochranu, by se mohly už brzy dočkat. Krušné hory budou chráněnou krajinnou oblastí (CHKO).

„Kdysi opomíjené Krušnohoří se stává atraktivní turistickou destinací i vyhledávaným místem k bydlení. Ochrana území zajistí, že rozvoj regionu bude dávat smysl a že nezničí naši cennou přírodu,“

řekl poslanec a krajský radní pro regionální rozvoj a venkov Michal Kučera a dodal, že případnému vzniku chráněné oblasti musí předcházet důkladné diskuse s těmi, kdo v horách žijí a podnikají.

Krušné hory si zaslouží ochranu

Právě zřízení CHKO je tím nejlepším způsobem, jak ochránit naše hory. Některé krušnohorské obce už mezitím samy iniciují vyšší ochranu svých území.

„Zadali jsme studii na vyhlášení přírodního parku na území o rozloze asi 170 kilometrů čtverečních. Brzy oficiálně požádáme Ústecký kraj o vyhlášení parku a bude skvělé, pokud na to za pár let naváže vyhlášení chráněné krajinné oblasti,“

vysvětluje starostka Blatna Iveta Rabasová Houfová a doplnila:

„Spravujeme rozsáhlá území a při jejich rozvoji se rozhodně hodí mít partnery, jakým může být třeba právě správa chráněné krajinné oblasti.“

Rozhodnutí je v rukách státu

O tom, jestli stát začne plošně chránit v Krušných horách například rozsáhlá rašeliniště, bučiny nebo náhorní plošiny s populací tetřívka obecného, by mohlo být jasno už brzy. Existuje petice, která má vyhlášení chráněné krajinné podpořit, ta v současnosti čítá více než 5 300 podpisů. Zástupci petičního výboru podpisy symbolicky předali ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové a ta přislíbila předložení podkladů pro diskuzi o případném vymezení CHKO Krušné hory příští rok na jaře. Krušné hory se pak pravděpodobně se stanou největší CHKO v zemi.