Skip to main content
Aktuality

Za hranicemi uhlí: Nová éra těžby lithia v Ústeckém kraji

  1. Lithium

Lithium, kov budoucnosti, hraje klíčovou roli v moderním světě, zejména v oblasti výroby baterií pro elektroniku a elektromobily. V České republice máme to štěstí, že se nacházíme na jednom z největších ložisek lithia v Evropě, konkrétně v Ústeckém kraji [zdroj: Wikipedie](https://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium).

 

  1. Důležitost lithia pro prosperitu České republiky

Lithium, často označované jako „bílé zlato“, je klíčovou surovinou pro výrobu moderních lithium-iontových baterií, které pohání vše od chytrých telefonů po elektromobily. Vzhledem k rostoucímu globálnímu trendu směřujícímu k elektromobilitě a obnovitelným zdrojům energie je poptávka po lithium neustále na vzestupu. Česká republika, s jedním z největších ložisek lithia v Evropě, má jedinečnou příležitost stát se klíčovým hráčem v tomto průmyslu. Těžba a zpracování lithia může přinést významné ekonomické přínosy v podobě nových pracovních míst, investic a technologického výzkumu. Kromě přímých ekonomických výhod může těžba lithia také posílit geopolitickou pozici České republiky, čímž se stane důležitým dodavatelem této strategické suroviny na mezinárodním trhu zdroj.

Lithium je nyní považováno za jednu z nejdůležitějších surovin pro technologický průmysl. Jeho těžba a zpracování může přinést České republice nejen ekonomický růst, ale také posílit naši pozici na mezinárodním trhu.

  1. Historie těžby v Ústeckém kraji

První zájmy o lithium v oblasti Cínovce se objevily v 70. letech 20. století. V 80. letech byly provedeny první průzkumné práce, které potvrdily významné zásoby lithia v tomto regionu. V průběhu 90. let a na počátku nového tisíciletí se technologie těžby neustále vyvíjely, což vedlo k objevu nových metod extrakce lithia s menším dopadem na životní prostředí. V posledním desetiletí, s rostoucím zájmem o elektromobilitu a významem lithia pro výrobu baterií, byly v oblasti Cínovce zahájeny přípravy na zahájení komerční těžby. Díky pokrokům v technologii a výzkumu v oblasti geologie je nyní možné těžit lithium efektivněji a šetrněji k životnímu prostředí.

  1. Současný stav těžby lithia

V oblasti Cínovce se intenzivně připravuje na zahájení těžby lithia. Plány zahrnují využití moderních technologií, jako je podzemní těžba, která minimalizuje dopad na povrchovou krajinu a snižuje ekologickou stopu. Dále se zvažuje využití metody těžby pomocí roztoků, což umožní efektivní extrakci lithia z hornin s minimálním vlivem na okolní prostředí. Těžba v Cínovci by měla vytvořit stovky nových pracovních míst, což přispěje k ekonomickému oživení regionu. Navíc, s rostoucí globální poptávkou po lithium pro výrobu baterií, se očekává, že těžba v Ústeckém kraji bude mít strategický význam pro Českou republiku na mezinárodním trhu zdroj.

  1. Můj postoj k těžbě

Jako poslanec za Ústecký kraj a krajský radní pro rozvoj jsem vždy podporoval těžbu lithia v našem kraji. Zasazoval jsem se o to, aby těžba byla realizována způsobem prospěšným pro místní obyvatele. Vždy jsem věřil v důležitost tohoto projektu pro naši ekonomiku a v jeho potenciál přinést prospěch místním obyvatelům. Jedním z mých hlavních cílů bylo zajistit, aby zisky z těžby zůstaly v regionu a byly reinvestovány do jeho rozvoje a zlepšení kvality života místních obyvatel.

Dlouhodobě mě trápí, jak jsou výnosy z těžby nerostů v našem kraji rozdělovány. Je nepřijatelné, aby peníze, které by měly sloužit k rozvoji regionu, končily v centrálním rozpočtu a byly využívány na zcela nesouvisející projekty. V minulém volebním období jsem ve Sněmovně předložil návrh na změnu Horního zákona, aby více těchto peněz zůstalo přímo v kraji a podpořilo tak jeho obnovu a rozvoj. Ačkoli byl tehdy návrh zamítnut, nevzdávám to a věřím, že přichází čas pro změnu. Pro mě je prioritou, aby výnosy z těžby byly spravedlivě rozděleny a přinesly skutečný přínos místním obyvatelům.

  1. Výzvy a kontroverze

Ačkoli těžba lithia přináší mnoho příležitostí, je také spojena s řadou výzev. Je důležité řešit potenciální ekologické dopady a zajistit, aby místní komunity byly řádně informovány a zapojeny do rozhodovacího procesu.

I podle premiéra Petra Fialy musí být projekt nastaven tak, aby zohledňoval zájmy lidí. Místní se obávají zhoršení kvality života dopadů na životní prostředí nebo na případné ho vlivu na podzemní vody. Vláda chce podpořit podle premiéra Fialy o plánech lépe informovat obce i kraj, pro lepší komunikaci vznikne také pracovní skupina, ve které budou mít vláda i obce své zástupce. Cílem jednání vlády v kraji v září 2023 bylo podle premiéra nastavit takový model komunikace, aby měly kraj a obce dostatek informací. Právě nedostatek informací o záměru kritizovali starostové.

  1. Budoucnost těžby lithia v Ústeckém kraji

S rostoucí poptávkou po lithium na celosvětovém trhu má Ústecký kraj jedinečnou příležitost stát se lídrem v této oblasti. Investice do výzkumu a vývoje nových technologií. Může dále posílit naši pozici a otevřít dveře k novým partnerstvím a obchodním příležitostem. V dlouhodobém horizontu může těžba lithia vytvořit stabilní základnu pro ekonomický růst a rozvoj regionu, což přinese prospěch nejen Ústeckému kraji, ale celé České republice. Význam lithia jako klíčové suroviny pro budoucnost je nezpochybnitelný, a s rostoucími technologickými inovacemi se stává ještě důležitějším [zdroj: Seznam Zprávy](https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-zasoby-lithia-pod-cinovcem-jsou-na-300-let-rika-geolog-235246).

  1. Závěr

Těžba lithia v Ústeckém kraji představuje pro nás všechny obrovskou příležitost. Jsem odhodlán pracovat na tom, aby tento projekt byl pro naši zemi přínosem a zároveň respektoval potřeby a přání místních obyvatel. Pro více informací a podrobnosti o mé vizi a postoji k těžbě lithia v Ústeckém kraji navštivte [můj osobní web](https://michal-kucera.cz/).