Skip to main content
Michal Kučera

Novinky pro řidiče

Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k některým bodům této novely. Novelu jako takovou velmi vítám, myslím si, že Ministerstvo dopravy učinilo dobrý krok, že tuto novelu předložilo do projednávání v Poslanecké sněmovně, respektive, že na ní pracovalo – chtěl bych kvitovat i odvahu, že v některých bodech postoupilo i dál, než je běžné, a já se dostanu k bodům, o kterých si myslím, že jsou správné.

Nicméně na začátek bych řekl, že nemusíme nebo respektive neměli bychom si myslet, že jakékoliv zpřísnění nebo restrikce nebo omezení nám dramaticky navýší bezpečnost na silnicích. To musí jít skutečně ruku v ruce nejenom s kontrolou a se zpřísněním kontroly, ale samozřejmě a jednoznačně ruku v ruce musí jít se zajištěním plynulosti provozu. A právě plynulost provozu mi tady trochu v tomto textu chybí.

Samozřejmě není to úplně jednoduché vyřešit novelou zákona. Je tam celá řada podzákonných norem. A samozřejmě, a to zejména, je to přístup jednotlivých správců silnic v jednotlivých regionech.

Zejména bych tady upozornil na dopravní značky, respektive zaplevelení dopravními značkami celé České republiky. To je faktor, který výrazně omezuje plynulost silniční dopravy, silničního provozu. A můžeme to srovnat, tady se často používá srovnání s jinými zeměmi, tak prosím, srovnejme to, kolik je dopravních značek na výjezdech z měst u nás a kolik je jich v sousedních státech. Samozřejmě já trošku té motivaci rozumím, protože raději někde dám omezující značku než třeba nedejbože, že by se tam někdy něco stalo a ta značka tam nebyla. Nicméně na to se dá udělat celkem takový jednoduchý test. Já vždycky všem doporučuju a zejména těm, kteří volají ještě po dalším výraznějším omezení a přísnějších kontrolách, tak aby si sedli do auta v Aši a projeli si přesně podle dopravních značek a podle předpisů, aby si projeli celou Českou republiku a dojeli do Ostravy a cestou aby si sami sobě přidělovali body v okamžiku, kdy překročí některý z dopravních předpisů. Pokud tu cestu absolvují, aniž by si sami sobě přidělili jediný bod a pokud si budou poctivě ty body přidělovat, tak skutečně tu jejich jízdu velice ocením. Nicméně pokud chcete jet plynule, tak vám a tady si to troufnu říct garantuju, že čas od času k nějakému překročení pravidel prostě dojde. Je to zejména teda na výjezdech z měst a samozřejmě na úsecích, a to bych tady zmínil, například dopravních staveb, kde jsou přenosné značky. Přenosné značky – to je další velký nešvar. Jsou dlouhodobě umístěny, jsou omezující i v době, kdy tam třeba žádná aktivita neprobíhá. Je tam omezení na 30 kilometrů, často se, a to ti z vás, kteří více jezdí, tak často se stane to, že na druhé straně není ta třicítka vůbec ukončená, to znamená, že teoreticky byste těch 30 kilometrů měli jet na nejbližší křižovatku, která by tu třicítku zrušila. Myslím si, že nikdo by takto nepostupoval a sám sobě by teda měl přidělit myslím pěknou řádku bodů. To znamená plynulost silniční dopravy, volám tady po ní a myslím si, že musí jít ruku v ruce s omezením a restrikcemi, které jsou tady správně samozřejmě nařízeny.

Krátce se ještě vyjádřím k jednomu bodu, a to je navýšení rychlosti na 150 kilometrů. To se tady objevuje už poněkolikáté, minimálně ve volebním období 2013 – 2017 už to bylo navrženo tady kolegou, dnes předsedou hospodářského výboru i za naší podpory. Myslím si, že to je správný krok na modernizovaných úsecích dálnic využít navýšení na 150 kilometrů. Ale tady bych znovu řekl, je potřeba přistoupit k tomu, aby právě zejména tyto úseky měly dynamické, nebo chcete-li, liniové řízení dopravy. Je to věc, která je naprosto zásadní. To znamená pro ty z vás, kteří si pod tím nedokážou nic představit, tak jsou to ty světelné značky, které vlastně nad dálnicí ukazují, jakou rychlostí můžete jet, případně rychlost omezují, případně svádí do jednoho pruhu. A jsou samozřejmě hojně využívané u našich sousedů, zejména třeba v Rakousku, tam to je snad po všech úsecích dálnic. A já tady jednoznačně volám po tom, aby i u nás bylo toto zavedeno ve větší míře tak, aby například na úsecích, kde bude povoleno jezdit stopadesátikilometrovou rychlostí, v případě, že dojde ke zhoršení počasí, bude pršet, bude mlha, tak aby ta rychlost mohla být omezena i na nižší rychlost, než je třeba 130, 100 kilometrů nebo třeba na 80 kilometrů. Bylo by to řízeno právě tím dynamickým nebo liniovým řízením dopravy.

Tady samozřejmě, a tím bych už pomalu končil, upozornil na to, že celá řada nehod se svádí na paragraf, který říká něco o nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky. Na to se svádí celá řada nebo tímto se uzavírá celá řada nehod. Ne už tak se dbá na to, v jakém stavu ta vozovka je a v jakém stavu ta vozovka umožňuje vůbec plynulou jízdu.

To znamená na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat ministru dopravy, že s takto poměrně odvážnou novelou přišel do Sněmovny. Věřím, že si zaslouží podporu, že v hospodářském výboru tu podporu taky vyjádříme a že výsledkem bude moderní novela silničního zákona s tím, že souběžně se bude pracovat na zajištění plynulosti dopravního provozu v České republice. Děkuji.

Řečeno v Poslanecké sněmovně 21.2.2023