Skip to main content
Michal Kučera

Pestrá krajina

Dámy a pánové,
pestrá krajina je vize, úkol, cíl a ještě nedávno možná je přání lidí, kteří si chtějí, aby česká krajina byla pestřejší,  zdravější a udržitelná. V minulých letech, mluvím konkrétně o vládě Andreje Babiše, podpora změny hospodaření v krajině hlavně zůstala jen na papíře. Fakticky tehdejší vláda podporovala průmyslové zemědělství a především agrobyznys bývalého předsedy vlády.

Já tady dnes zastupuji Poslaneckou Sněmovnu, tedy zákonodárce, kteří by měli připravit takové podmínky – zákony, aby se česká krajina měnila ve skutečně pestrou. Ostatně k tomu jsme se zavázali v programovém prohlášení vlády a jednoznačně jsme se přihlásili k podpoře odpovědného hospodaření v krajině, prospěšného pro životní prostředí a celou společnost.

Je k tomu třeba celé řady změn zákonů a nařízení – letos nás čeká novela zákona o lesích i mysliveckého zákona.

Připravujeme zákon o rodinných farmách a neváhám se k němu přihlásit, protože věřím, že na dlouhou dobu ujistí všechny sedláky a zemědělce o společném pohledu na věc. Že chceme, abychom to nejcennější – svou půdu –  odevzdali dalším generacím v lepším stavu, než jsme ji dostali. Na tomhle zákonu bychom měli dělat teď společně.

V tuhle chvíli můžeme říct, že se zemědělská politika nejen mění, že se změnila a tahle změna bude pokračovat.

Velmi souzním se snahou upozornit na skutečnost, že sedláci neváhají na svých farmách a v jejich okolí realizovat pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat drobné vodní nádrže, obnovovat
či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou. Zkrátka uvádět do života opatření prospěšná pro krajinu, životní prostředí a celou společnost. Právě to je jedním z cílů programu
Pestrá krajina.

Těší mne , že se díky programu Pestrá krajina mohu seznámit s příklady dobré praxe na nejrůznějších farmách a v nejrůznějších podmínkách. 6e se mohu přesvědčit, že to zkrátka jde.

Chtěl bych popřát mnoho zdaru dnešní konferenci a děkuji za pozornost.


Úvodní zdravice na konferenci Pestrá krajina 2023