Skip to main content
Michal Kučera

Michal Kučera mezi místními farmáři

5. ledna proběhla návštěva farem z regionu Asociace soukromého zemědělství ČR s předsedou Zemědělského výboru PSP ČR a radním Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova Michalem Kučerou.

Během celého dne se hojně diskutovalo k aktuálním tématům, například o dostupnosti dotací z PRV pro malé farmy, o nadbytečné byrokracii, o spolupráci mezi resorty ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí, o novele mysliveckého zákona či o nově vznikajícím zákonu o rodinných farmách.

První navštívenou farmou byla rodinná Ekofarma Lések, která se zaměřuje na chov masného skotu plemene aberdeen angus a obhospodařuje kolem 70 hektarů půdy v ekologickém režimu. Na farmě mají vlastní bourárnu a maso prodávají napřímo koncovým zákazníkům.

asociace-soukromeho-zemedelstvi-cr

Dalším navštíveným hospodářstvím byla Farma Petra Horčíka. Farma obhospodařuje 660 ha a věnuje se chovu masného skotu. Ve spolupráci s CHKO České Středohoří a obcemi vysazují Horčíkovi stromy, budují tůně a obnovují sakrální stavby v krajině. Ve svém okolí vysázeli do krajiny kolem 3000 stromů v různých alejích a vybudovali 28 tůní.

Agrofarma Merboltice rodiny Eflerových se věnuje chovu asi 100 kusů červenostrakatých dojnic. Jejich stáje jsou vybavené robotickým dojením a automatickým krmným systémem. Farma obhospodařuje asi 320 ha, vše v ekologickém režimu. V posledních letech mají problém vypěstovat dostatek krmení, neboť je oblast, v níž hospodaří, velmi suchá. Své biomléko dodávají do mlékárny v Držovicích a do Poděbrad.

asociace-soukromeho-zemedelstvi-cr