Skip to main content
Michal Kučera

Rodinné farmy už nebudou oběti byrokracie. Vznikající zákon jejich podnikání usnadní i jasně definuje.

Rodinné farmy jsou klíčovým modelem evropského a světového zemědělství a v současnosti tvoří více než 80 % světové produkce potravin. V České republice zastupuje Asociace soukromého zemědělství přes 7,5 tisíce takových subjektů. Právě těmto podnikatelům by měl výrazně pomoci zákon o rodinných farmách, který jim jejich podnikání značně usnadní. Novou podobu zákona prosazuje předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Michal Kučera z TOP 09.

„Větší podpora malých farem, kterou má naše vláda v programovém prohlášení, pomůže krajině i oboru. Uvědomme si, že díky rodinným farmám se v celé České republice zvyšuje kvalita regionálních potravin. Jsou to právě malí farmáři, kteří pomáhají vytvářet prostředí, které lidem nabízí nepřeberné množství jedinečných produktů. A malým farmám také vděčíme i my koncoví zákazníci za to, že máme daleko větší výběr regionální a domácí produkce přímo od zemědělců,“ říká předseda zemědělského výboru Michal Kučera (TOP 09).

V neposlední řadě povede vyšší podpora malých farem ke zlepšení úrovně ochrany životního prostředí. „Právě malí farmáři pocházejí velmi často z rodin, které se zemědělství věnují po několik generací. K hospodaření na svých pozemcích proto přistupují velmi zodpovědně a zároveň šetrně k přírodě tak, aby mohli své podnikání jednou důstojně předat svým dětem,“ dodává Michal Kučera.

Rodinné farmy mají nepochybně budoucnost, ale potýkají se s celou řadou potíží, které je nutné začít co nejdříve systémově řešit. Největší prohřešky by měl napravit právě zákon o rodinných farmách, který je součástí programového prohlášení vlády a má tedy podporu předsedy zemědělského výboru i ministra zemědělství.

Zákon především ukotvuje rodinné farmy do českého právního řádu a vytváří legislativní prostor pro maximální využití jejich potenciálu a odlišení od zemědělských subjektů. Hlavním záměrem zákona je usnadnit rodinným farmám jejich práci tak, aby se mohly zaměřit na zemědělskou činnost a nebyly zatíženy složitou byrokracií.

 

Jak by zákon konkrétně pomohl malým farmám?

 • Definuje rodinnou farmu a upřesňuje zásadní rozdíl mezi rodinným a nerodinným zemědělským podnikáním.
 • Umožňuje převod majetku a práv v rámci rodiny bez průtahů a daňové zátěže.
 • Zlepšuje pracovněprávní vztahy.
 • Zjednodušuje stavební právo.
 • Vytváří půdní rezervu pro nové hospodáře.
 • Zjednodušuje podmínky zpracování a prodeje vlastní produkce.
 • Snižuje DPH u některých lokálních produktů.
 • Definuje rodinnou farmu jako statistickou jednotku.
 • Zavádí zásadu dobrovolnosti.
 • Zavádí možnost tvorby vlastních orgánů.
 • Zařazuje rodinné farmy do sociální politiky dle potřeby každé farmy.
 • Nastavuje férové podmínky k ukončení hospodaření.