Skip to main content
Michal Kučera

S životem v Ústeckém kraji jsou lidé spokojení

Jak se nám žije v Ústeckém kraji? Máme tu národní park (jeden ze čtyř v ČR), mystické České Středohoří, tajemné Krušnohoří už je v UNESCO, vinohrady, obnovující se obce v Poohří i v Polabí…

Podle posledního průzkumu Místo pro život, který porovnává kvalitu podmínek pro život v rámci celé České republiky, se náš kraj umístil na 9. místě. A to je značný skok, jelikož za poslední čtyři roky jsme pokaždé skončili poslední. Překvapení – bezpochyby příjemné.

Věřím, že to bude další z mnoha signálů, který ukazuje, že situace v našem regionu se zlepšuje. Hodnocení byly podrobeny tři oblasti: životní prostředí, společenské souvislosti a spokojenost obyvatel. V oblasti životního prostředí se Ústecký kraj umístil dokonce na 5. místě! Z toho je znát, že zjednodušená představa o našem kraji jako o místě, kde se koncentruje vše špatné, dnes už neplatí. Dalším ukazatelem úspěšnosti našeho snažení je i umístění ve třetí oblasti – spokojenost obyvatel – tady jsme skončili šestí, před Prahou! Vzpomínáte ještě na slova dnes ministra pro místní rozvoj z předvolební kampaně?

Mezi kritéria, která jsou v rámci kraje hodnocena pozitivně, jsou například nízká cena bytů, vysoký počet chráněných přírodních oblastí, vysoký počet policistů a kapacita zařízení pro seniory. K tomu připočtěte obnovující se obce, nové podnikatelské příležitosti, Středohoří a Krušnohoří v UNESCO a vyjde vám z toho, že náš kraj prostě má co nabídnout! Cesta, kterou se ubíráme je správná.

česká krajina od Věry Drápalové